1. Letná stáž: Copywriter / Fact checker

Študuješ históriu a vieš písať?


  • Chceš objavovať zaujímavosti z histórie? 
  • Zaujíma ťa zákulisie sociálnych sietí a tvorby videí? 
  • Chceš byť súčasťou tímu Pavla Crofta a spoznať ho osobne?

2. Letná stáž: Video Editor

Ovládaš strih videí?  • Máš základnú skúsenosť so strihom a úpravou videí? 
  • Chceš objavovať zaujímavosti z histórie? 
  • Chceš byť súčasťou tímu Pavla Crofta?


Croft tím

Chceš vedieť s kým budeš pracovať?